Framtidens energi- och klimatsmarta lösningar

Vet du något företag som behöver finansiering till utveckling av framtidens energi- och klimatsmarta lösningar?

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag.

Just nu finns två möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé och testa sin lösning med kund.

Frågor? Kontakta enheten för hållbar affärsutveckling: hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se