Framskjuten förfallodag på årsavgiften för tillsyn och kontroll för företag

Nytt förfallodatum för årsavgiften.

Många företagare har det fortsatt tufft, trots att Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort merparterna av restriktionerna mot covid-19 från den 9 februari. För att underlätta har miljöenheten, tillsammans med samhällsserviceförvaltningens chef Lasse Norin, beslutat att flytta fram förfallodagen för årsavgiften för tillsyn och kontroll till 31 oktober i stället för 31 mars.

Det nya datumet för betalning sätts automatiskt, ingen företagare behöver alltså ansöka om dispens.

- Vi hade samma tidsfrist förra året och vi hoppas att den extra tiden för betalning kan vara till hjälp för företagarna, säger miljöchef Ann-Catrin Stolt.