Företagsfinansiering!

Vad är det som krävs när du ska ta kontakt med finansiärer vid start av företag eller om du idag är företagare men behöver tillskott av kapital

Måste man ha en budget och affärsplan med? Kan en affärsplan se ut hur som helst?

Möt Almi, Handelsbanken, Hälsinglands sparbank, Länsförsäkringar, Swedbank, Norrlandsfonden och oss på NärLjus för att prata finansiering för företag.

Torsdag 19 januari 2023 kl 18.30-20.00 Stadshotellet Ljusdal

Vi bjuder på soppa och macka.

Anmälan senast 16 januari till narljus@ljusdal.se