Företag/förening, projektmedel att söka!

Leader - Utveckling Hälsingebygden om programperioden 2023-2027.

Har du projektidéer som leder till hållbar samhällsutveckling, där möjligheter på landsbygden tas tillvara och genererar ett attraktivt Hälsingland för alla?

Ta kontakt med Leader - Utveckling Hälsingebygden och presentera idéerna som kan leda till projektmedel för att förverkliga dessa.