Företag/förening – nu kan du lämna in dina vatten- och livsmedelsprover på kommunhuset

För att underlätta för dig, företagare/förening, erbjuder kommunen att ordna transporten vid inlämning av vatten- och livsmedelsprover på kommunhuset.

Under 2024 kan inlämning ske:
13 februari, 14 maj, 13 augusti, 12 november mellan kl 08-12 hos NärLjus (ingång på baksidan av kommunhuset i Ljusdal, Lilla Vintergatan 2 C)

Har du för avsikt att lämna in prov?
För att vi ska kunna samordna transporten behöver du anmäla detta till NärLjus senast dagen före inlämning. Eposta: narljus@ljusdal.se eller sms/ring: 070-368 16 46 eller 0651-188 00, senast dagen före inlämning.

För att kunna lämna in provet på kommunhuset måste du:

  • Beställa analysen hos kommunens upphandlade labb Eurofins, https://www.eurofins.se/kontakta-oss Du beställer och bekostar själv den analys du vill ha.
  • Meddela NärLjus att du kommer att lämna in prov, så vi kan beställa transporten
  • Ta provet och packa det enligt instruktionen (Obs! provet kommer till labbet ca kl 21-22, så anpassa din provtagning efter det – tiden får inte överskrida 12 timmar)
  • Väska med provet lämnas sedan in på NärLjus (ingång på baksidan av kommunhuset i Ljusdal, Lilla Vintergatan 2C) som ombesörjer och bekostar transporten.

PS, Skriv miljo@ljusdal.se som kopiemottagare på följesedeln, då skickas analysrapporten till oss automatiskt!

För frågor eller mer info om vatten- och livsmedelsprover, kontakta oss på miljo@ljusdal.se.