Finansiering till utveckling av framtidens energi- och klimatsmarta lösningar?

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag.

Just nu finns tre möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé, testa sin lösning med kund och demonstrera en lösning.

Vill ni utveckla ert affärskoncept

Vill ni testa och utveckla er lösning med kund?

Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Delta gärna på ett av informationsmötena för mer information

Vill ni utveckla ert affärskoncept och Vill ni testa och utveckla er lösning med kund:
Tid: 20 december 2022, klockan 13.30-14.30 via Teams
eller
Tid: 24 januari 2023, klockan 13.30-14.30 via Teams

Mer information om Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023
Tid: 13 januari 2023, klockan 13.00-14.00 via Teams

Kontakta oss så berättar vi mer!
Energimyndigheten
Enheten för hållbar affärsutveckling
hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se