Energimyndigheten har stöd för utveckling.

Nu finns medel att söka för innovationer som kan bidra till utveckling av vårt energisystem

Ansökan senast 6 februari och mer om hur du söker medlen samt anmälan till de informationsmöten som blir den 10 januari och 1 februari hittar du på Energimyndighetens hemsida.