Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.

Gå in på Energimyndighetens webbplats och använd beräkningsverktyget för att ta reda på om ditt företag har rätt till stöd, och i så fall hur mycket.

Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 17 april 2023. Har du frågor finns en support att ringa. Den når du via 016-544 20 00.