Digitalt möte om serveringstillstånd

Frågor och svar som är bra att veta.

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat
§1 För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och av alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).


Det säger lagen.
Hur går diskussionen när en ansökan kommer in till kommunen?
Hur lång är handläggningstiden?
När behövs kunskapsprov, och vem ska skriva det?
Om och när ska livsmedelsverksamhet registreras hos miljöenheten?
Finns det lokala regler och förordningar att hålla sig till?
Hur arbetar beslutande nämnd med ärendena?
Vilka är reglerna för placering av uteserveringar?
När behöver jag ha polisens tillstånd?

Frågor som du får svar på och möjlighet att ställa frågor du funderat på.

Onsdag 27 april kl 15-16 via digital Teams länk

Deltar gör:
Margareta Meka Andersson, alkoholhandläggare
Elin Fredriksson, chef inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Ove Schönning, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden
Anders Berg, gata/park chef
Ann-Catrin Stolt, chef för miljöenheten
Suzanne Bäckman och Birgitta Bagge Strid, NärLjus

Anmäl dig till narljus@ljusdal.se senast 26 april, så skickar vi länk till mötet.

Välkommen!