Alkohol och tobak

Serveringstillstånd

Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning.

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Enligt alkohollagen 2010:1622 måste du ha tillstånd för försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Innan beslut om serveringstillstånd fattas, ska godkänt kunskapsprov ha genomförts. Tid för detta bokas hos alkoholhandläggaren.

Anmälningsskyldighet

Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska anmäla:

  • provsmakning
  • kryddning av snaps
  • lokal vid cateringverksamhet

Handläggningstider

  • Permanenta tillstånd - 8 veckor
  • Tillfälliga tillstånd allmänheten - 6 veckor
  • Tillfälliga tillstånd slutna sällskap - 4 veckor
  • Anmälan om catering - snarast

Folköl och tobak

Den verksamhet som bedriver detaljhandel med tobaksvaror och folköl samt servering av folköl, är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas.

Detaljhandlare med tobaksvaror och folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. Tillsammans med anmälan av tobak ska det bifogas ett egenkontrollprogram.

Ny tobakslag från och med 1 juli 2019
Den nya lagen innebär bland annat att tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs och att det blir ett utökat rökförbud utomhus med rökförbud på uteserveringar, järnvägsperronger, allmäna lekplatser med flera platser. Se vidare information under Dokument.

​Ansökningsavgift

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering tar vi ut en
ansökningsavgift, som kan betalas via plus- eller bankgiro. Du kan även välja att betala ansökningsavgiften via faktura. Kontakta oss så får du en faktura med OCR-nummer.

Handläggningen påbörjas när kompletta handlingar till ansökan har inkommit och avgifter är betalda.

Kontakt

Alkoholhandläggare
Margareta Andersson
0651-182 74
alkoholhandlaggning@ljusdal.se

Ansökningar

Skickar du till:
Ljusdals Kommun Arbetsmarknads- och social­förvaltningen
Alkoholhandläggningen
827 80 LJUSDAL