Bredband

Bredbandsutbyggnaden i kommunen innebär att 95 procent av hushållen och 95 procent av företagen har tillgång till bredband på 1 Gbit/s.

Bredbandsutbyggnaden är resultatet av den bredbandsstrategi som antogs av Ljusdals kommunfullmäktige år 2014.

Ansvaret för att bygga ut fibernät i Ljusdals kommun ligger på det kommunala bolaget Ljusnet AB.

Kontakt

IT-driftchef

Åsa Juhlén

0651-185 51

asa.juhlen@ljusdal.se