Egenkontroll av förskolor, skolor och fritids

Alla förskolor, skolor och fritids ska ha en egenkontroll. Den ska visa hur de sköter om lokalerna och tar hänsyn till hälsa och miljö. Krav finns på dokumentation.

 

Vad är egenkontroll?

Egenkontrollen ska visa hur förskolan/skolan/fritids sköter om lokalerna och tar hänsyn till hälsa och miljö. Den hjälper personalen att ha bra rutiner så att olämplig inredning, otillräcklig städning eller andra brister, till exempel fuktskador, upptäcks innan de orsakar besvär eller problem med hälsan. Målet är att varken barn eller personal ska bli sjuka av att vara på förskolan

Rektor har ansvaret för att se till att de gör egenkontroller och att all personal får informationen.

Egenkontrollen skall vara dokumenterad, det vill säga skriftlig, och kunna visas upp när miljöenheten gör kontroll.

Vad ska egenkontrollen innehålla?

Det olika rubrikerna är tänkta som en vägledning, om det finns fler saker som är viktiga för din verksamhet kan de självklart läggas till på egenkontrollen.

Förslag till innehållsförteckning för egenkontroll:

 1. Ansvarsfördelning för inomhusmiljön/utomhusmiljön
 2. Ansvarsfördelning mellan förskola och fastighetsägare
 3. Hantering av felanmälan/klagomål
 4. System för kontroll av inomhusmiljön
 5. Handlingsplan för större störningar
 6. Ordningsregler
 7. Hygienrutiner och smittskyddsrutiner
 8. Städrutiner och system för uppföljning. Tvätt av textilier och leksaker
 9. Bulleråtgärder
 10. Skydd mot UV-strålning
 11. Rutiner för skötsel och användning av utrustning
 12. Förteckning/journal över kemiska ämnen och produkter
 13. Rutiner för hantering och förvaring av kemiska produkter
 14. Maxpersonangivelse
 15. Skötsel och kontroll av ventilationssystemet
 16. Kontroll av inomhustemperatur
 17. Radongashalt
 18. Underhållsplan
 19. Kontroll av vattentemperatur
 20. Hantering av avfall
 21. Övriga miljöfrågor

Mer information

Folkhälosmyndigheten - Egenkontroll av inomhusmiljön i skola/förskola

Folkhälsomyndigheten - Städning i skola/förskola

Folkhälsomyndigheten - Allergi i skola/förskola

Strålsäkerhetsmyndigheten - Information om UV-strålning

Solsnurran och UV-visaren är bra hjälpmedel.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet ”planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön”. Du som driver verksamheten ska skaffa dig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. För anmälningspliktiga verksamheter som förskolor, skolor och fritids gäller även mer preciserade krav på egenkontrollen. Arbetet skall dokumenteras och finnas på plats i verksamheten.

Starta och driva skola och förskola

Via Ljusdals kommuns e-tjänster kan du som planerar att starta eller redan driver en skola eller förskola hämta ansökningsblankett eller ansöka direkt via E-tjänsten. Om ni kommer att hantera livsmedel måste verksamheten också anmälas enligt livsmedelslagen till Bygg och Miljö, även för detta finns E-tjänst.


Kontakt

0651-180 00
miljo@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter