Intressegruppen för vandringsleder i Ljusdals kommun

Alla vandringsleder behöver omsorg, röjning och skyltning för vandrarens bästa. Tillsammans med kommunens fritidsenhet finns en intressegrupp med målsättning att få med flera involverade i ett nätverk för vandringsleder i Ljusdals kommun. Alla som vill vara behjälpliga i ett samarbete med fritidsenheten om utveckling och bevarande av vandringslederna är välkomna.

Förslag som diskuteras i intressegruppen handlar om vilka leder som är önskvärda och vilka som ska vara tillgängliga. Det gäller skyltning, infotavlor och platser för så kallade ”entréer”, det vill säga platser där man eventuellt börjar vandringen, parkerar bilen och där en informationstavla ska finnas. Vidare undersöks om det går att cykla mountainbike (MTB) på lederna och då ungefär samma sträckningar eller om det går att göra kortare slingor för andra målgrupper, till exempel barn, äldre eller personer med funktionsvariationer.

Upprustning och uppdatering av skyltar och informationstavlor är prioriterat för att besökaren känner sig trygg och hittar rätt. Andra delar som lyfts fram är ”sevärdheter”- vilka intressanta platser finns att upptäcka efter lederna, kanske en enkel pil in från stigen till exempel naturreservat, vindskydd, jaktkoja för övernattning, grillplats, gapskjul, utedass med mera.

Intressegruppen gör också inventeringar vill att flera intresserade ansluter genom att ta kontakt och komma med idéer, inspiration och information.