Kommunen som arbetsgivare

Jobba hos oss
Ljusdals kommunen har många utvecklande jobb inom förvaltning, omsorg, utbildning, myndighetsutövning, miljö, teknik och administration. Ljusdals kommun ansvarar för barnomsorg, skola, förskola, vård- och omsorg, samhällsplanering, renhållning, gator, parker, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Tillsammans arbetar vi, ungefär 1 650 medarbetare, med det som är viktigt i våra medborgares vardag. 

Under de närmaste åren kommer många av våra medarbetare att gå i pension. Därför finns stora möjligheter till spännande och meningsfulla jobb i vår kommun.

Ljusdals kommun erbjuder dig:

 • Mellan 25 och 32 dagar betald semester beroende på ålder.
 • Betald semester redan första året.
 • Byte av semesterersättning mot ledig tid.
 • Möjlighet till flexibel arbetstid inom flera yrken.
 • Individuell lönesättning.
 • Utfylld föräldrapenning.
 • Friskvårdsbidrag om 1 200 kr per år.
 • Gratis medlemskap i trivsel- och aktivitetsklubben TAK.
 • Rätt till heltid för tillsvidareanställda.
 • Terminalglasögon.
 • Som anställd omfattas du av avtalsgruppsjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstegrupplivförsäkring och tjänstereseförsäkring vid tjänsteresor.