Kommunen som arbetsgivare

Vi har 1650 medarbetare
Under de närmaste åren kommer många av våra medarbetare att gå i pension. Det finns därför stora möjligheter till spännande och meningsfulla arbetsuppgifter hos oss. Tillsammans arbetar vi med det som är viktigt i människors vardag. Inom 10 år kommer många av våra medarbetare gå i pension och en stor andel av dem är våra chefer. Vill du också jobba hos oss?

Jobba hos oss
Kommunen har många utvecklande arbetsuppgifter inom förvaltning, omsorg, utbildning, myndighetsutövning, miljö, teknik och administration. Ljusdals kommun ansvarar för barnomsorg, skola och förskola, äldre- och handikappomsorg, men också för samhällsplanering, renhållning, gator, parker, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera.

19 000 medborgare är beroende av vårt arbete. Ljusdals kommun har omkring 1650 medarbetare, och vi står inför stora rekryteringsbehov på grund av det stora generationsskiftet på arbetsmarknaden.

Ljusdals kommun erbjuder dig:

  • betald semester redan första året
  • möjlighet till flexibel arbetstid inom flera yrken
  • friskvårdspeng
  • utfylld föräldrapenning
  • gratis medlemskap i personalklubben TAK
  • individuell lönesättning.


Vill du veta mer?

Omsorg
Annica Johansson
0651-187 86

Förskola och skola
Birgitta Malmgren
0651-181 49

Samhällsutveckling och ledning
Vakant