Frivilliga arvoderade uppdrag i kommunen

Det finns barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om en trygg förebild, hjälp med privatekonomin eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med.

Här kan du läsa om frivilliga arvoderade uppdrag och hur du anmäler intresse.

Familjehem eller jourhem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Barnet kan bo kortare eller längre tid hos dig. Några barn bor i sitt familjehem under hela sin uppväxt. Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt.

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. Som jourhemsförälder ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda under tiden det bor hos dig.

God man eller förvaltare

En god man är till för personer som på grund av ohälsa behöver stöd och hjälp att ta hand om sin ekonomi. Som god man företräder du den enskilde i ekonomiska och rättsliga frågor.

En förvaltare är till för personer som på grund av ohälsa inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltare utses av tingsrätten.

Kontaktperson eller kontaktfamilj för barn eller ungdom

Som kontaktperson träffar du barnet, ungdomen eller familjen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller behöver hjälp med skolarbete.

Som kontaktfamilj tar du emot i ditt hem någon eller några dagar per månad för att vara ett extra stöd till barn, ungdom eller familj. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, att hitta nya rutiner eller bryta en negativ utveckling.

Kontaktperson för person med funktionsnedsättning

En kontaktperson fungerar som ett stöd och en vän till den person som har en funktionsnedsättning och behöver stöd några timmar per vecka. Syftet med träffarna är att de ska bidra till en meningsfull fritid eller att bryta isolering. Ni bestämmer tillsammans vad ni vill hitta på, exempelvis promenera, gå på bio eller träna.

Ledsagare

En ledsagare följer en person som på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Stödfamilj för person med funktionsnedsättning

En stödfamilj tar emot en person med funktionsnedsättning i sitt hem varje månad utifrån behov. Personen får ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter.