Så använder du lyssnafunktionen ReadSpeaker

Med ReadSpeaker webReader kan du få texten på en hemsida uppläst för dig, var och när som helst. Detta gör hemsidan mer tillgänglig och det kan bli lättare att förstå informationen på den. Som användare behöver du inte ladda ner någonting för att använda tjänsten.

Hur fungerar det?

Läsa textinnehållet

För att lyssna på sidans textinnehåll trycker du på lyssna-knappen längst upp till höger på sidan:

En spelare öppnas (se bild nedan) och ReadSpeaker webReader börjar läsa upp texten på sidan.

I spelaren kan du:

  • Pausa eller starta om uppläsningen
  • Stoppa uppläsningen
  • Använd knapparna för att spola fram eller tillbaka för att navigera i ljudet.
  • Justera volymen
  • Justera hastigheten
  • Stänga spelaren

webReaders popup-fönster

Några av webReaders funktioner, såsom textläge och förstorade text och översättning öppnar popup-fönster. Alla webReaders popup-fönster har en uppspelningsknapp för att lyssna på innehållet som visas. Du kan spela, pausa eller stoppa ljudet, ändra textformateringen, justera läshastigheten och maximera fönsterstorleken för enklare och koncentrerad läsning.

Funktioner för markerad text

Om du markerar text på en sida aktiveras vissa funktioner. Om du vill använda dessa funktioner markerar du ett ord, en fras eller ett uttryck och väljer sedan önskad funktion i popup-menyn som visas bredvid den markerade texten.

Läs markerad text
Om du vill lyssna på någon del av en text markerar du texten och klickar på knappen Lyssna i popup-menyn.

Ordbok
Om du vill slå upp ett ord för att få det förklarat markerar du ordet och klickar på knappen Ordbok i popup-menyn. Ett popup-fönster öppnas med en förklaring av sökordet. Den här funktionen fungerar bäst om bara ett ord markeras.

Översättning
Om du vill översätta någon del av en text markerar du den och klickar på knappen Översättning i popup-menyn. En språkväljare visas, där du kan välja målspråk. Översättningen visas i ett popup-fönster.

Så använder du funktionerna i verktygspanelen

Klicka på pilknappen i nedre vänstra hörnet av Lyssna-knappen för att öppna verktygspanelen (se bild nedan). Där finns flera användbara funktioner som förklaras nedan.

Popup-kontrollpanel

Kortkommando: modifierare + C

Under uppspelning visas ibland en kontrollpanel på skärmen. Där kan du pausa/spela upp ljud och aktivera/inaktivera automatisk skrollning av sidan. Den här kontrollpanelen visas när webReader-spelaren inte visas och/eller när automatisk skrollning är av.

Tangentbordsnavigering

webReader kan aktiveras, det vill säga att fokus kan sättas på Lyssna-knappen, med kortkommandot "K". Kortkommandot "L" kommer sätta fokus på spelaren och även starta uppläsningen. Många av webReaders verktyg och funktioner har också dedikerade kortkommandon.

Kortkommandona aktiveras med olika modifierartangenter, beroende på webbläsare och operativsystem (för en lista över olika modifierare i olika miljöer, klicka här: https://en.wikipedia.org/wiki/Access_key).

Inom spelaren och verktygspanelen, det vill säga när spelaren är i fokus, kan tab/shift+tab användas för att navigera, och Enter-tangenten för att aktivera en viss knapp eller alternativ.

Fokusera på Lyssna-knappen: modifierare + K
Fokusera på spelaren och starta läsningen: modifierare + L
Öppna/stäng verktygspanelen: modifierare + 1

Kortkommandot för varje funktion står angivet i respektive sektion nedan. För vissa funktioner fungerar kortkommandona endast om verktygspanelen först har öppnats.

Inställningar

Kortkommando: modifierare + S

Klicka för att anpassa webReader efter dina önskemål. Ett popup-fönster öppnas där du kan justera vissa inställningar som avgör hur webReader fungerar. Läs om varje inställning nedan. Dina personliga inställningar sparas mellan sessionerna.

I inställningsfönstret kan du ändra följande:

Textmarkering

Textmarkering på/av
Aktiverar eller inaktiverar synkroniserad markering av texten under uppläsningen.

Textmarkeringsval
Anger om den synkroniserade markeringen ska ske på ord och/eller meningsnivå. Alternativen är:

  • Ord och mening
  • Enbart mening
  • Enbart ord
  • Ingen textmarkering

Ordfärg
Välj färg som ska användas för markeringen av ord medan de läses upp, eller ange att orden ska strykas under i stället för att markeras.

Meningsfärg
Välj färg som ska användas för markering av meningar medan de läses upp, eller ange att meningarna ska strykas under i stället för att markeras.

Textfärg
Ställer in färgen på texten.

Övriga inställningar

Automatisk skrollning
Aktivera/inaktivera automatisk skrollning (på/av). När funktionen är aktiverad kommer sidan automatiskt att skrollas nedåt för att följa den lästa texten. Den här inställningen kan också aktiveras/inaktiveras i kontrollpanelen i popup-fönstret som visas när automatisk skrollning är av.

Popup-meny för textmarkering
Aktivera eller inaktivera popup-menyn för textmarkering som visas när text markeras.

Återställ inställningar

Återställer alla inställningar till sina standardvärden.

Peka och lyssna

Kortkommando: modifierare + H

Klicka på knappen för att slå på och av denna funktion. En grön punkt på knappen visar om den är påslagen. Peka och lyssna innebär att webReader kommer att starta uppläsningen när muspekaren pekar på ett textstycke. Det gör att du enkelt kan lyssna på ett stycke genom att föra muspekaren över text och behöver inte markera text och klicka på Lyssna-knappen.

Förstorad text

Kortkommando: modifierare + E

Klicka på knappen för att slå på och av denna funktion. En grön punkt på knappen visar om den är påslagen. Förstorad text innebär att meningen som läses upp samtidigt visas uppförstorad i nederkanten av webbsidan. Du kan starta, pausa och stoppa ljudet samt justera storleken på den förstorade texten.

Verktyg för textläge

Kortkommando: modifierare + V

Det här verktyget öppnar ett popup-fönster med den aktuella sidan i en textorienterad version. Bilder visas också och eventuella alternativa (alt-texter) läses. Klicka på uppspelningsknappen för att lyssna på sidans innehåll i textläge. Du kan spela, pausa eller stoppa ljudet, ändra textformateringen, justera läshastigheten och maximera fönsterstorleken för enklare och koncentrerad läsning.

Fokus/nedtoning

Kortkommando: modifierare + M

Det här verktyget tonar ned hela sidan förutom en upplyst del som följer muspekaren (eller ditt finger på en pekskärm). Detta gör det enklare att fokusera på en liten del av texten åt gången. För att stänga av fokus/nedtoning, tryck på Esc-tangenten eller klicka på krysset verktygets högra kant.

När fokus/nedtoning är aktiv, tryck på mellanslagstangenten för att aktivera (eller avaktivera) tangentbordsnavigeringsläget. En liten tangentbordsikon kommer visas strax ovanför fokusområdet när tangentbordsnavigeringsläget är aktivt. För att flytta fokusområdet kan piltangenterna användas (eller shift + piltangent för snabbare navigering). Plus- och minus-tangenterna ändrar fokusområdets storlek.

Download mp3

Kortkommando: modifierare + D

Klicka på nedladdningsikonen för att ladda ned ljudfilen

Hjälp

Kortkommando: modifierare + I

Hjälpsidan ger dig mer information om de olika funktionerna i ReadSpeaker webReader. Mer information om ReadSpeaker kan du hitta på www.readspeaker.com

Friskrivning

Alla visuella element i detta hjälpverktyg refererar till standardimplementationen av webReader och är eventuellt inte tillämpningsbara om webReader har implementerats med specialgjort utseende.

webReader 3.1.4 (3.1.4_rev830-wr)