Senast nytt om bränderna - Ljusdals kommun

  • Brand norr om Tallåsen i Ljusdal - senaste nytt om händelsen!

    Den 14 juni startade ett flertal bränder efter järnvägen norr om Tallåsen i Ljusdals kommun. Räddningstjänsten arbetade för fullt med släckningsarbetet och extra personal och helikoptrar inkallades till platsen. Ljusdals kommun gick upp i beredskapsläge.