Uppdatera kontaktinformation Vårdnadshavare IST

På denna sida kan du läsa om hur du som vårdnadshavare uppdaterar dina kontaktuppgifter i IST.

Adressinformation tas från folkbokföringen, och kan därför inte uppdateras i IST. Däremot är det av stor vikt att vi har rätt e-postadress och mobiltelefonnummer till dig, då det som finns i IST används av många andra system kopplade till våra elever.

Steg 1

Steg 2

  • Klicka längst upp till höger på meny-ikonen

Steg 3

  • Klicka på menyvalet "Min sida"

Steg 4

  • Klicka på "Mina uppgifter"

Steg 5

  • Klicka på "Ändra uppgifter" under första avsnittet (telefon & e-post)

Steg 6

Detta steg kan inte ändras av dig.

  • Nere till höger, klicka på knappen "Nästa" för att gå vidare.

Steg 7

  • Fyll i de fält du kan.
  • När du är klar, tryck på knappen "Nästa"

Speciellt dessa fält är viktiga;

Telefon (Arbete)
Telefon (Mobil)
E-post

OBS! Har du både privat och jobb e-post, välj din privata

Klart!