Kontakta oss - Handläggarenheten

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen

Ingrid Sundström

0651-182 72

ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Enhetschef Hand­läggarenheten

Marie Jonsson

0651-182 78

marie.jonsson@ljusdal.se

SoL biståndshandläggare

bistandshandlaggare@ljusdal.se

LSS handläggare

lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänsthandläggare

Lena Persson

0651-76 14 00

fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare

ofavgifter@ljusdal.se