Aktuellt läge - Branden

  • 2019-02-14 06.00

    Sverige stärker förmågan att bekämpa bränder

    Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Det menar MSB, som på uppdrag av regeringen redovisat behoven av förstärkt kapacitet inom materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Räddningstjänsterna behöver också bli bättre på samordning.
  • 2019-02-12 13.14

    72 miljoner till skogsbruket efter bränderna

    Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning för stöden till skogsbruket efter skogsbränderna 2018. Stöden förmedlas av Skogsstyrelsen och går att söka från den 1 mars.