Aktuellt läge - Branden

 • 2018-12-18 10.00

  Ersättning för virke i brandgator

  Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det.
 • 2018-12-17 08.34

  Kost – en utmaning vid kris

  Den 28 november föreläste Ljusdals kommuns kostchef på den nationella konferensen Mötesplats Livsmedelsförsörjning, om erfarenheterna av kosthantering under sommarens bränder.
 • 2018-12-10 15.39

  Brandvirke förs ut och sågas

  Skogsaktörerna i brandområdet i Ljusdals kommun arbetar för fullt med att föra ut och såga brandskadat virke. Stora mängder virke har transporterats till sågverket i Färila under hösten och från första veckan i december är sågen igång.
 • 2018-12-06 18.24

  Frivilliga krafter uppmärksammade

  I samband med Frivilligdagen i Kommunhuset idag tilldelades Per Persson Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2018.