Aktuellt läge - Branden


 • Ersättning för virke i brandgator

  Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det.

 • Kost – en utmaning vid kris

  Den 28 november föreläste Ljusdals kommuns kostchef på den nationella konferensen Mötesplats Livsmedelsförsörjning, om erfarenheterna av kosthantering under sommarens bränder.

 • Brandvirke förs ut och sågas

  Skogsaktörerna i brandområdet i Ljusdals kommun arbetar för fullt med att föra ut och såga brandskadat virke. Stora mängder virke har transporterats till sågverket i Färila under hösten och från första veckan i december är sågen igång.

 • Frivilliga krafter uppmärksammade

  I samband med Frivilligdagen i Kommunhuset idag tilldelades Per Persson Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2018.