Aktuellt läge - Branden


  • Skogsstyrelsen om stöd och omfattning av bränder

    Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd efter sommarens bränder riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Enbart de tre stora bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet.