Aktuellt läge - Branden


  • Varmt tack för gott samarbete med hyllningskonserten

    Det lyckade samarbetet mellan Kårböle byalag, projektledare Per Persson, projektgruppen och samordningskansliet (Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun) resulterade i en succéartad hyllningskonsert, en solig folkfest med cirka 5 000 besökare.