Receptfria läkemedel

Anmälningsskyldighet
Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandeln. Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Du måste även anmäla om du gör större ändringar i försäljningen eller om du slutar sälja läkemedel.

Regler för försäljning
Det finns olika regler och krav för att du ska få sälja receptfria läkemedel. Du måste skapa ett egenkontrollprogram innan du börjar sälja läkemedel och du måste känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel.

Egenkontroll och tillsyn
Detaljhandlare med receptfria läkemedel ska utöva egenkontroll över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar kommunen att du följer reglerna. Tillsynen kan ske oanmält. Vid ett tillsynsbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända. Kommunen tar ut en avgift för tillsynen.

Kontakt

0651-180 00
alkoholhandlaggning@ljusdal.se

Anmälan

Skickar du till:
Ljusdals Kommun, Bygg och Miljö Alkoholhandläggningen
827 80 LJUSDAL

Relaterade sidor