Fastighetsägare med lokaler för företag i Ljusdals kommun

Fastighetskontakter

Företag

Telefon

E-post Företag

Hemsida

Industri­lokal

Kontors­lokal

Affärs­lokal

FCF Fastigheter


info@fcffastigheter.se


X

X

Östernäs affärs­fastigheter AB

070-345 99 60

carwallas@carwallas.se

www.osternasaffarsfastigheter.se


X

X

Ljusdals fastigheter AB

070-856 76 12

info@ljusfast.se

X

X

X

Ljusdalshem, AB

0651-686 60

info@ljusdalshem.se

ljusdalshem.se


X

X

Norrsvedja fastigheter AB

0651-156 77

info@norrsvedja.se

www.norrsvedja.se


X

X

Fy17 fastigheter AB

0651-122 70

info@fy17.se


X

X


Svart Pist living AB

070-308 06 65

frasse@svartpist.seX


Walter Sven-Erik

070-287 03 54

sveson.ljusdal@hotmail.com
X

FastX AB

0651-122 72

lasse@midama.se


X

X


Arwidsro

08-545 67 300

info@arwidsro.se


X

X