Hit går skattepengarna - textversion

Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2020. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den på sidan för Budgetår.

Totalsumma för kommunens intäkter: 1 563 030 000 kr.
(en miljard femhundrasextiotre miljoner trettiotusen kronor)

Varifrån kommer pengarna?

Skatteintäkter och stadsbidrag: 80%

Bidrag: 10%

Försäljning, räntor: 6%

Avgifter, arrende och hyra: 4%

Hur används pengarna?

Personal: 62%

Främmande tjänster: 21%

Övriga kostnader: 6%

Bidrag: 4%

Material: 4%

Hyror: 3%

Finasiella kostnader: 0%

Vad används pengarna till?

Vård och omsorg: 46%

Pedagogisk verksamhet: 38%

Infrastruktur, skydd med mera: 6%

Fritid och kultur: 4%

Gemensamma verksamheter: 3%

Politisk verksamhet: 2%

Arbete och näringsliv: 1%

Kontakt­information

Ekonomichef

Eric Carlsson

0651-180 47

eric.carlsson@ljusdal.se

Relaterade sidor