SFI

Bild på kvinna med slöja

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. SFI är en del av Komvux.

Intag

Intag till SFI hösten 2019: 16/9, 21/10, 25/11.

Anmäl dig till SFI

Anmälan till SFI i Ljusdals kommun sker via webbanmälan, följ länken "Anmäl dig till SFI". Du loggar in med hjälp av E-legitimation/Bank-ID eller gör ett tillfälligt konto med användarnamn och lösenord. Du kommer att få en bekräftelse via mejl att din anmälan är mottagen. Du kan också få hjälp med din anmälan via Utvecklingscentrums reception.

Kallelse

När din anmälan är granskad blir du kallad till en handledare som gör en kartläggning, hos handläggaren får du också veta studieväg och kursstart.

Att studera på SFI

Du kan studera på SFI om du har ett annat modersmål än svenska. Du ska vara minst 16 år och vara folkbokförd i Ljusdals kommun.

Mål

Kursen ska förbereda för en bred och varierad språkanvändning i fortsatt samhällsliv, utbildning eller arbete. Den ska ge den studerande kunskapen att kunna göra jämförelser mellan egna erfarenheter och förhållanden i Sverige inom språk, kulturer, samhälls- och arbetsliv. Kursen ska också utveckla kunskaperna om demokratiska principer och arbetsformer och värdegrunden i det svenska samhället.

Målgrupp

Flyktingar och invandrare.

Förkunskapskrav

Det finns inga förkunskapskrav gällande det svenska språket.

Omfattning

15 timmar i veckan.

Individuella upplägg

Kursplanen är utarbetad för tre olika studievägar för att möta deltagarens olika behov och förutsättningar. Studieväg 1 (SFI 1) är tänkt för invandrare som är analfabeter eller korttidsutbildade. Studieväg 2 och 3 (SFI 2 och SFI 3) har en snabbare studietakt och mer avancerade mål. Det är möjligt att kombinera eller integrera kurser inom SFI med studier i grundläggande- eller gymnasial utbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning.

Studieväg 1 kurs A, kurs B och kurs C
Studieväg 2 kurs B, kurs C och kurs D
Studieväg 3 kurs C och kurs D

Betyg och intyg

Efter avslutade kurser sätts betyg.

Språkpraktik

Du kan både studera SFI, orienteringskurser eller ha språkpraktik.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Webbanmälan

Kontakt

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
Tidsbokning 0651-184 54
anita.rohde@ljusdal.se

Information om SFI