Vissa kurser i engelska endast via distans

Engelska 5 och 6 ges enbart som distanskurser via Hermods, under kommande period. Lokala handledare finns.

Vid frågor som gäller ansökan eller hur det går till att studera på distans kontakta studie- och yrkesvägledare eller Utvecklingscentrums reception.

På Utvecklingscentrum finns två handledare för Hermods elever, Kickie Ahlholm och Jesse Ljung och de ger stöd i dina studier på plats.


Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
Tidsbokning 0651-184 54
anita.rohde@ljusdal.se

Kontakt

Jesse Ljung
Lärare
Utvecklingscentrum
0651-182 43
jesse.ljung@ljusdal.se

Kickie Ahlholm
Lärare
Utvecklingscentrum
0651-182 16
kickie.ahlholm@ljusdal.se

Relaterade sidor