Lärlingsutbildning CNC-operatör

Lärlingsutbildning för vuxna. Vill du jobba i tillverkande industri och bli anställningsbar?

Mål och Syfte
Industritekniska programmet skall ge den kompetens som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom verkstadsteknik. Du kan efter utbildningen söka arbete som CNC-operatör.

Studieform
Heltid. 30% studier och 70% praktik.

Inträdeskrav
Grundskolekompetens eller motsvarande.

Studielängd
40 veckor. Beroende på förkunskaper, 400 till 1600 poäng. Om du har tidigare yrkeserfarenhet inom plåt och svets eller skärande bearbetning kan validering avkorta din studietid. Kärnämnen kan läsas på Komvux.

Kursstart
Löpande intag.

Kursinnehåll

  • Cad 1. 50 poäng.
  • Cad 2. 50 poäng.
  • Cad/Cam. 100 poäng.
  • Datorstyrd produktion 1. 100 poäng.
  • Datorstyrd produktion 2. 100 poäng.
  • Datorstyrd produktion 3. 100 poäng.
  • Datorstyrd produktion 4. 100 poäng.
  • Produktionsutrustning 1. 100 poäng.
  • Tillverkning underlag 1. 100 poäng.
  • Tillverkning underlag 2. 100 poäng.

Praktikplats
Innan utbildningen startas skall praktikplats vara ordnad och utbildningskontrakt skrivet. Eleven söker själv praktikplats till sin utbildning. Dessa företag är anslutna till Teknikcollege Ljusdal, elever kan söka praktikplatser till utbildning. De kan även söka egna praktikplatser men då måste praktikplatsen godkännas av skolan. Kontaktuppgifter till praktikplatser.


Kontaktperson på skolan: Jonte Färnlund 070-851 41 16 jonte.farnlund@ljusdal.se

Ansökan
Kontakta Utvecklingscentrum 0651-184 54.

 

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
Tidsbokning 0651-184 54
anita.rohde@ljusdal.se

Relaterade sidor