Information till elever

Här hittar du information för dig som studerar vid Utvecklingscentrum i Ljusdal. Se menyn för att ta dig till det du vill ha information om.

Anslagstavla

G Suite

Vuxenutbildningen i Ljusdal använder Googles plattform G Suite för mail och ordbehandling m.m. En viktig del i G Suite är Classroom, där sker mycket av kommunikationen mellan dig och din lärare. Läraren lämnar ut uppgifter till dig via Classroom och du lämnar in dina svar där. Se menyn för länk till mer information om G Suite. 


Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Rektor

Therese King
Utvecklingscentrum
0651-184 97
therese.king@ljusdal.se

Biträdande rektor

Helena Nordin
Utvecklingscentrum
0651-34 00 34
helena.nordin@ljusdal.se

SYV

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
Tidsbokning 0651-184 54
anita.rohde@ljusdal.se