Förändring Tallåsen-Ljusdal från14/12-20

Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska läge gjordes under 2019 ett arbete med att ta fram förslag på besparingar i kollektivtrafiken. I mars 2020 fattade hållbarhetsnämnden beslut om att genomföra justeringar i trafikutbudet från 13 december 2020 för att få Region Gävleborgs budget i balans.

Beslutet innebär att linje 54 Tallåsen-Ljusdal via ångsäter läggs ner från 13 december 2020:

Redan idag har Ljusdals kommun en skolsbuss i anslutning till skoltider som går den aktuella sträckan V:Ångsäter- Stenhamreskolan, så att elever kommer även i fortsättningen ta sig till och från skolan utan problem.

Elever i Tallåsen hänvisas att åka buss 54 som avgår 07:15 till skolan

De skolelever som brukat åka bussen 15:22 hem från skolan mot Tallåsen ska efter den 13/12 åka med buss 54 som går mot Hennan.

Den går via Tallåsen, men avgår 15:30 istället.