Småbruk - Grön entreprenör

Komvux. En vuxengymnasial och digital yrkesutbildning omfattande 300 gymnasiepoäng. Kursstart 13 september.

Kursbeskrivning

En ettårig vuxengymnasial utbildning med länsintag där studierna bedrivs digitalt/distans. Vi har några gemensamma träffar (både digitala, och fysiska i Söderhamn). Övrig tid ägnar du åt egna studier, praktik samt praktiskt och teoretiskt arbete i ett eget projekt.

Ämnesområden

I utbildningen får du lära dig mer om företagandets villkor, lokala livsmedelskedjor, regionala strukturer och beslutsordningar.
Du utvecklar även dina kunskaper om grönt företagande ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Ett särskilt fokus ligger också på socialt företagande, cirkulär ekonomi och lokalt nätverkande.

Genomförande

Studietakt 25% under perioden 2021-09-13 - 2022-08-31.
I kursen ingår också ett antal obligatoriska praktikdagar (APL).

Förkunskapskrav

Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse och engagemang för hållbar livsmedelsproduktion i olika former och lokalt hållbarhetsarbete.

Frågor

Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun eller
kursledare Anders Persson, 072-715 57 82.

Ansökan

Ansök via webbansökan (CFL) senast 2021-08-16
Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.
Ändring av kurser kan förekomma. Kursstart: 2021-09-13.

Utvecklingscentrum

Komvux

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Boka tid med SYV

Kontakt

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
0651-184 55
anita.rohde@ljusdal.se