Komvux, all undervisning sker i huvudsak på distans

Så här jobbar vuxenutbildningen på UC för att minska smittspridning av covid-19.

  • All undervisning sker i huvudsak på distans. I vissa fall kan lärare, om de anser det nödvändigt och genomförbart, ta in elever till Utvecklingscentrum, UC. Det sker endast vid behov i vissa praktiska moment eller för att ge stöd för att klara kursen och få betyg.
  • När elever kommer till UC ska restriktioner följas om att hålla avstånd, tvätta händerna, använda handsprit med mera. Alla lärare informerar och påminner sina elever om de restriktioner som gäller på UC samt informerar biträdande rektor när och hur de tar in elever till UC. Det finns därmed en översikt över hur många elever som rör sig i huset dag för dag.
  • Städning i lokalerna sköts för att minska risken för smittspridning.

Om du som elev känner oro för att komma till UC kan du kontakta din lärare för en planering utifrån dina behov. Det kan till exempel vara att skjuta upp praktiska moment till senare tillfälle.

Vid frågor, kontakta:
Rektor Therese King
0651-184 97
therese.king@ljusdal.se

Övrig information:

Utvecklingscentrum

Komvux

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se