Komvux som särskild utbildning

Före detta särvux är komvux som särskild utbildning sedan 1 juli 2020. Mer information hittar du hos Skolverket.

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Målgrupp

Komvux som särskild utbildning är för personer som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som vill förbättra eller komplettera sin utbildning. Om du inte har de kunskaper som man får på särskolan har du rätt att studera här. Du ska vara över 20 år.

Komvux som särskild utbildning ska ge dig kunskaper så att du bättre klarar av att arbeta, bo och ha en bra fritid och kunna fortsätta att studera. Undervisningen ska passa varje elev och vad den behöver.

Undervisningen är kostnadsfri. Om du får löneavdrag när du går i skolan kan du söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utvecklingscentrum

Komvux

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Rektor

Therese King
Utvecklingscentrum
0651-184 97
therese.king@ljusdal.se