Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du mellan 16-19 år och inte tagit gymnasieexamen?
Vill du hitta en ny väg vidare? Du har då möjlighet att träffa en handläggare och få vägledning utifrån vad just du behöver.

Frivilligt
Allt sker frivilligt och tillsammans med dig ser vi över individuella lösningar för att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Kommunens ansvar
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen enligt skollagen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som är mellan 16-19 år och inte tagit gymnasieexamen. Kommunen ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

Förälder, anhörig eller kompis
Du kanske känner någon ungdom som vill komma i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret. Tipsa gärna att de kan ta kontakt. Det går även bra att kontakta mig, Karina Silfver Grahn, och få information om vad Ljusdals kommun kan erbjuda.

Kontakt

Handläggare för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) 16-19 år
Karina Silfver Grahn
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@edu.ljusdal.se