Komvux som särskild utbildning

Före detta särvux är Komvux som särskild utbildning sedan 1 juli 2020. Mer information hittar du hos Skolverket. Komvux som särskild utbildning på finns på grundläggande- och gymnasial nivå.

Målgrupp

Komvux som särskild utbildning är för personer som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som vill förbättra eller komplettera sin utbildning.

För att vara behörig ska du sakna de kunskaper som utbildningen syftar att ge, du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, du skall vara över 20 år och bosatt i Sverige.

Komvux som särskild utbildning ger dig möjligheter att utveckla dina förmågor att studera och förbättra din vardag och din fritid. Undervisningen anpassas utifrån individens behov.

Undervisningen är kostnadsfri. Om du får löneavdrag när du går i skolan, kan du söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kontakta Annika Rosdahl för att söka till Komvux som särskild utbildning.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakta oss

Lärare
Annika Rosdahl
0651-184 51
annika.rosdahl@edu.ljusdal.se