Sjuk- och frånvaroanmälan

Sjukanmälan Komvux

Kontakta berörda lärare via e-post eller telefon.
Följ länken Lärare komvux för kontaktuppgifter till berörd lärare.

Sjukintyg

Vid frånvaro längre än 14 dagar måste du lämna sjukintyg till Utvecklingscentrum och Försäkringskassan, annars kräver CSN återbetalning.

Frånvaro

Är du borta i tre veckor utan att meddela din lärare skrivs du ut.


Utvecklingscentrum

Komvux

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se