Kontaktuppgifter till lärare på komvux

Lärare

Björnström Agneta

Lärare | Komvux som särskild utbildning

0651-185 03 | 073-039 07 20 | agneta.bjornstrom@edu.ljusdal.se

Bach Nielsen Lone

Lärare | SFI

0651-182 39 | 072-469 99 03 | lone.bach-nielsen@edu.ljusdal.se

Bergek Kerstin

Lärare | Komvux

0651-184 2| 070-190 63 54 | kerstin.bergek@edu.ljusdal.se

Bergh Christina

Lärare | SFI

0651-184 78 | 072-469 99 15 | christina.bergh@edu.ljusdal.se

Branke Katrin

Lärare | SFI, Kartläggning inom SFI, Yrkesutbildning

0651-184 62 | 072-469 99 12 | katrin.branke@edu.ljusdal.se

Debas Tesfay Temesghen

Studiehallen

0651-185 53 | 073-046 34 45 | temesghen-tesfay.debas@edu.ljusdal.se

Englund Erika

Lärare | SvA grn, Ma grn

0651-185 92 | 072-501 05 89 | erika.englund@edu.ljusdal.se

Eriksson Björn

Studiecoach i Studiehallen

0651-185 83 | 072-526 95 16 | bjorn.eriksson@ljusdal.se

Frosth Eva

Specialpedagog

0651-184 98| 070-296 45 23 | eva.frosth@edu.ljusdal.se

Grönholm Karoline

Lärare | SFI

0651-184 77 | 072-469 99 14 | karoline.gronholm@edu.ljusdal.se

Höglund Thomas

Lärare | Ma grn, Ma 1, TBiS-handledare, Ke, Fy, Ma kvällstid

0651-184 14 | 072-469 99 08 | thomas.hoglund@edu.ljusdal.se

Johansson Mohnica

Lärare | SFI

0651-185 06 | 072-469 99 16 | mohnica.johansson@edu.ljusdal.se

Jonsson Victoria

Lärare | Yrkesutbildning

0651-182 49 | 072-469 99 06 | victoria.jonsson@edu.ljusdal.se

Jönsson Ann (föräldraledig)

Lärare | SFI

0651-185 22 | 072-469 99 17 | ann.jonsson@edu.ljusdal.se

Lek Yvonne

Lärare | Vård- och omsorgsutbildningen

0651-185 36 | 072-469 99 19 | yvonne.lek@edu.ljusdal.se

Ljung Jesse

Lärare | SFI, Handledare Hermods, Yrkesutbildning, IKT-pedagog

0651-182 43 | 072-469 99 04 | jesse.ljung@edu.ljusdal.se

Nordström Lena

Lärare | Vård- och omsorgsutbildningen

0651-76 15 07 | 070-218 61 54 | lena.nordstrom@edu.ljusdal.se

Olsson Bengt

Lärare | Ma 2 och 3, Ma TBiS

0651-185 27 | 070-215 04 56 | bengt.olsson@edu.ljusdal.se

Persson Kristina

Lärare | Vård- och omsorgsutbildningen

0651-182 30 | 072-595 48 99 | kristina.persson@edu.ljusdal.se

Sandvold Anna

Lärare | Komvux som särskild utbildning

0651-184 51 | 072-594 86 51 | anna.sandvold.renofalt@edu.ljusdal.se

Timerdal Emma

Lärare | Vård- och omsorgsutbildningen

0651-184 61 | 072-469 99 11 | emma.timerdal@edu.ljusdal.se

Åbom-Palm Elisabeth

Lärare | Vård- och omsorgsutbildningen

0651-34 00 18 | 072-469 99 21 | elisabeth.palm@edu.ljusdal.se

Örnehag Robert 

Lärare | Sv, SvA

0651-184 42 | 072-469 99 09 | robert.ornehag@edu.ljusdal.se

Utvecklingscentrum

Komvux

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se