Meny
Sök

Söka gymnasieskola

Dina kontouppgifter för att kunna söka på Webben med ditt användarnamn och lösenord tillhandahålls av grundskolans Studie- och yrkesvägledning.

Dokumentet du kommer att få är personligt för endast dig, så förvara Dina kontouppgifter på ett säkert ställe. Dessutom kommer du att behöva dina kontouppgifter under hela ansökningsperioden.

Sökande som kommer direkt från grundskolan gör sin ansökan på webben. Ansökan ska skrivas ut och lämnas till Studie- och yrkesvägledning (SYV) på respektive skola.

OBS! Fr o m 2011 får inte extra poäng för arbete, studier eller upprepat förstahandsval tillgodoräknas.

Var lämnas ansökan

De som går i skola lämnar ansökan till skolans studievägledare. Övriga sökande sänder ansökan till följande adress oavsett på vilken ort i landet utbildningen anordnas:

Region Dalarna
Elevantagningen
Myntgatan 2
791 51 FALUN

023-77 70 30 (telefontid 09.00-15.00)
023-77 70 71 (fax)
antag@regiondalarna.se

För behörighet i samtliga nationella program ska eleven ha minst betyget godkänd i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk i elevens slutbetyg.

  • För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + fem ämnen, dvs åtta ämnen.
  • För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + nio ämnen dvs tolv ämnen.* För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För estetiska programmet gäller nio valfria ämnen utöver de tre ovan nämnda.

Den sökande ska inte tidigare genomgått ett nationellt program/motsvarande i gymnasieskolan. Utbildningen måste också påbörjas före viss ålder. Fyller den sökande 20 år det år utbildningen startar är han/hon obehörig.

Viktiga datum för dig som ska söka gymnasiet.

Vecka 4 - 2018
Ansökan till gymnasiet öppnar.

16 februari - 2018
Sista ansökningsdag.

Vecka 15 - 2018
Preliminärt antagningsresultat.

Vecka 17 - 2018
Omvalsperiod börjar.

18 maj - 2018
Sista dag för omval.

2 juli - 2018
Antagningsbesked.

27 juli - 2018
Sista svarsdag.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320