Elevhälsoteam

På varje förskola och skola finns ett barn- eller elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger.

Barnhälsoteamen arbetar med förskolebarn och om du behöver komma i kontakt med dem ska du vända dig till förskolechefen i ditt område. (Kontakt förskola)

Elevhälsoteamen arbetar med elever i för-, grund- och gymnasieskolan.

Färila - Los

Skolsköterska - Färila, Los
Sanna Klang
0651-186 17
070-355 92 94
sanna.klang@ljusdal.se

Specialpedagog - Färila, Los
Marianne Andersson
072-508 84 06
marianne.a@ljusdal.se

Specialpedagog - Färila, Los
Lotta Lindgren
072-578 56 97
lotta.lindgren@ljusdal.se

Kurator - Färila, Los
Sunna Nordgren
0651-76 13 19
070-190 29 03
sunna.nordgren@ljusdal.se

My Wallin
0651- 76 14 66
my.wallin@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Färila, Los
Annalena Svedberg Levin
072-594 86 28

Skolpsykolog
Simon Ljungh
0651-180 00

Ljusdal - Tallåsen

Skolsköterska - Stenhamreskolan F-6
Anne-Sofie Hammarqvist
0651-182 13
070-190 63 42
anne-sofie.hammarqvist@ljusdal.se

Skolsköterska - Stenhamreskolan 7-9
Ann-Kristin Björk
0651-184 01
ann-kristin.bjork@ljusdal.se

Skolsköterska - Gärdeåsen, Särskolan
Stina Andersas
0651-181 98
070-242 90 61
stina.andersas@ljusdal.se

Skolsköterska - Tallåsen

Anna-Maria Söderberg
0651-76 14 18
anna-maria.soderberg@ljusdal.se

Kurator - Stenhamreskolan 7-9
Mari-Helen Bodforss
070-190 28 84
mari-helen.bodforss@ljusdal.se

Kurator - Stenhamreskolan F-6
Ann-Christin Gummesson
0651-181 88
070-257 23 84
annchristin.gummesson@ljusdal.se

Kurator - Tallåsen
Ann-Christin Gummesson
0651-181 88
070-257 23 84
annchristin.gummesson@ljusdal.se

Specialpedagog - Tallåsen
Annica Fredholm
0651-187 10
annica.fredholm@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan 7-9
Emma Strand
070-275 46 32
emma.strand@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan F-6
Annica Fredholm
0651-187 10
annica.fredholm@ljusdal.se

Specialpedagog - Slotte
Elisabeth Hansen Nilsson
070-343 13 71
elisabeth.hansen@ljusdal.se

Specialpedagog - Gärdeåsskolan F-6

Ulrika Lundgren
070-259 38 35
ulrika.lundgren@ljusdal.se

Kurator - Gärdeåsskolan, Grundsärskolan
Emma Berg
076-101 24 89
emma.berg@ljusdal.se

Kurator - Slottegymnasiet, Hybo, Nätverksteamet Ljusdals kommun, Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) 16-20 år
Karina Silfver Grahn
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Stenhamre, Tallåsen
Kristina Ottehed
0651-182 20
070-190 63 58
kristina.ottehed@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Gärdeåsskolan
Mia Rosell
0651-187 11
070-190 28 99
mia.rosell@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Grundsärskolan, Slottegymnasiet

Skolpsykolog
Simon Ljungh
0651-180 00

Järvsö

Skolsköterska - Järvsö, Nybo
Linda Övre
0651-187 20
linda.ovre@edu.ljusdal.se

Specialpedagog - årskurs FSK till årskurs 9
Engbert Brouwer
0651-184 28
070-225 17 11
engbert.brouwer@ljusdal.se

Speciallärare - fsk till årskurs 3
Kristina Thorén
0651-188 30
kristina.thoren@edu.ljusdal.se

Speciallärare - årskurs 4 till årskurs 6
Anna Låks
076-527 79 41
anna.laks@edu.ljusdal.se

Speciallärare - årskurs 7 till årskurs 9
Lisa Norén
0651-76 13 77
073-028 35 30
lisa.noren@edu.ljusdal.se

Kurator - Järvsö FSK till årskurs 9
Karolina Kepsdotter
0651-187 04
070-190 28 65
karolina.kepsdotter@edu.ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare, Järvsö
Mia Rosell
0651-187 11
070-190 28 99
mia.rosell@edu.ljusdal.se

Skolpsykolog
Simon Ljungh
0651-180 00

Slottegymnasiet

Skolsköterska - Slottegymnasiet,
Leine Kaleva
0651-181 98, 072-214 69 93
leine.kaleva@ljusdal.se

Specialpedagog
Elisabeth Hansen-Nilsson
070-343 13 71
elisabeth.hansen@ljusdal.se

Kurator, Introduktionsprogrammen, Kommunala aktivitetsansvaret
Karina Silfver Grahn
0651-184 09
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare
Benny Berglund
072-594 86 89
benny.berglund@ljusdal.se