Meny
Sök

Elevhälsoteam

På varje förskola och skola finns ett barn- eller elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger.

Barnhälsoteamen arbetar med förskolebarn och om du behöver komma i kontakt med dem ska du vända dig till förskolechefen i ditt område. (Kontakt förskola)

Elevhälsoteamen arbetar med elever i för-, grund- och gymnasieskolan.

Färila - Los

Skolsköterska
Stina Andersas
0651-186 17
070-355 92 94
stina.andersas@ljusdal.se

Specialpedagog
Cecilia Eklund
0651-186 28
070-275 46 32
cecilia.eklund@ljusdal.se

Kurator - Färila, Los
Ingrid Vesström Larsson
0651-186 78
072-237 08 21
ingrid.vesstrom.larson@ljusdal.se

Ljusdal - Tallåsen - Hybo

Skolsköterska - Stenhamreskolan F-6
Kjerstin Kavallin Håkansson
0651-182 13
070-190 63 42
kjerstin.kavallin@ljusdal.se

Skolsköterska - Stenhamreskolan 7-9, Slottegymnasiet
Liselott Plomér
0651-184 01
070-344 83 79
liselott.plomer@ljusdal.se

Skolsköterska - Gärdeåsen, Särskolan, Hybo, Tallåsen
Ninni Låks
0651-181 98
070-242 90 61
ninni.laks@ljusdal.se

Skolsköterska - Slottegymnasiet
Irené Hylander
0651-184 10
070-191 22 89
irene.hylander@ljusdal.se

Kurator - Stenhamreskolan högstadium
Mari-Helen Bodforss
070-190 28 84
mari-helen.bodforss@ljusdal.se

Kurator - Stenhamreskolan förskola-mellanstadium, Tallåsen
Lena Norman Olsson
0651-181 88
070-257 23 84
lena.norman.olsson@ljusdal.se

Specialpedagog - Tallåsen, Stenhamreskolan
Linda Håkansson
072-732 36 84
linda.hakansson@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan högstadium
Lotta Lindgren
072-578 56 79
lotta.lindgren@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan låg-/mellanstadium
Anna Mann
073-274 74 47
anna.mann@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan förskola-mellanstadium
Elisabeth Hansen Nilsson
070-343 13 71
elisabeth.hansen@ljusdal.se

Specialpedagog - Gärdeåsen, Tallåsen
Engbert Brouwer
070-225 17 11
engbert.brouwer@ljusdal.se

Kurator - Gärdeåsskolan, Grundsärskolan
Emma Berg
076-101 24 89
emma.berg@ljusdal.se

Kurator - Slottegymnasiet, Hybo, Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) 16-20 år, Nätverksteamet Ljusdals kommun
Madeleine Lundholm
070-190 63 69
madeleine.lundholm@ljusdal.se

Kurator, Nätverksteamet Ljusdals kommun, Slottegymnasiet
Anna Eriksson Tomassone
073-274 62 30
anna.eriksson-tomassone@ljusdal.se

Järvsö

Skolsköterska - Öje, Nybo
Ammy Schultz-Persson
0651-187 20
070-242 98 08
ammy.persson@ljusdal.se

Specialpedagog  - Öje, Nybo
Marie-Louise Johansson
0651-187 06
072-538 32 23
marie-louise.johansson@ljusdal.se

Specialpedagog - Öje
Lisa Norén
0651-187 06
076-127 82 55
lisa.noren@ljusdal.se

Kurator - Öje, Nybo
Astrid Kjellberg
0651-187 04
070-190 28 65
astrid.kjellberg@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare
Mia Rosell
0651-187 11
070-190 28 99
mia.rosell@ljusdal.se

Slottegymnasiet

Skolsköterska - Slottegymnasiet
Irene Hylander
0651-184 10
070-191 22 89
irene.hylander@ljusdal.se

Skolsköterska – Slottegymnasiet, IMspråk
Hanna Gröndal
0651-184 01
070-344 83 79
hanna.grondal@ljusdal.se

Specialpedagog
Eva Frosth
0651-184 05
073-275 26 05
eva.frosth@ljusdal.se

Specialpedagog
Elisabeth Hansen-Nilsson
070-343 13 71
elisabeth.hansen@ljusdal.se

Kurator
Anna Eriksson Tomasson
0651-184 09
073-274 62 30
anna.eriksson-tomassone@ljusdal.se

Kurator, Introduktionsprogrammen, Kommunala aktivitetsansvaret
Madeleine Lundholm
0651-184 56
070-190 63 69
madeleine.lundholm@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare, BF, EK, NA, SA, NB skog
Lena Olofsson
0651-184 12
073-274 62 37
lena.olofsson@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare, IM, ES, RL, VO, NB djurvård, IN, HV
Annalena Svedberg Levin
0651-184 11
annalena.svedberg.levin@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320