Los skola

Los skola har ett 50-tal elever i förskoleklass och årskurserna 1-9. I skolans lokaler finns ortens bibliotek som fungerar som en viktig resurs för all undervisning.

I förskoleklassen ger vi eleverna en trygg övergång från förskola till skola och en positiv skolstart som förbereder dem för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från elevernas behov och intressen. Lek och rörelse är viktiga delar i verksamheten liksom estetiska lärprocesser och utomhus-pedagogik. Idrott och musik står på schemat varje vecka och vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och grundläggande matematiska förmåga.

Kontakta oss

Telefon
0651-186 00 (Expedition)
0651-188 17 (Lärarrum)
0651-188 18 (Lärarrum)

Rektor

Marcus Persson

0651-186 03

marcus.persson@ljusdal.se

Biträdande rektor

Catrin Backman

0651-186 04

catrin.backman@ljusdal.se

Adress
Los skolväg 6
820 50  Los