Sture Segetorps fond

Sture Segetorp, fd delägare i Phadia och gammal Färilabo, har till Färila skola donerat 100.000 kr och därmed instiftat Sture Segetorps fond.

Syftet är att uppmuntra elever inom naturvetenskap/teknik med speciellt fokus på matematik.

- 10.000 kr avsätts till ett stipendium som delas ut till den avgångselev som erhållit den högsta kunskapen inom ämnesområdet matematik. Stipendiet skall delas ut varje år från och med 2010 och därefter de kommande 9 åren. Stipendiets storlek blir då 1.000 kr varje år och kommer att heta "Sture Segetorps fond i matematik".

- Övriga 90.000 kr avsätts till inköp av en dator till varje klass inom skolan och genomförs under 2010. Eventuellt överskott skall användas till andra stödjande/uppmuntrande aktiviteter med fokus på matematik under samma period.