Fritidshem

Färila fritidshem har sin verksamhet på Färila skola.

Öppettider 06:00-18:00


Kontakt

Förskoleklassens fritids
070-604 71 62

Åk 1 fritids

070-604 71 62

Åk 2-6 fritids

070-191 83 44