Fritidshem

Ansökan till fritidshem, pedagogisk omsorg och förskola görs via kommunens e-tjänst. Det är en 24-timmarstjänst som gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att, på tider som passar dig, lämna uppgifter som rör ditt/dina barns placering.

Via kommunens e-tjänst kan du utföra dessa tjänster för fritidshem

  • Ansöka
  • Säga upp
  • Administrera uppgifter såsom schema, kontaktuppgifter, inkomst

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti , när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via kommunens e-tjänst