Grundskola

Bild på pojkar grundskola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från hösten det år de fyller 6 år, vilket innebär att barnen har rätt till utbildning. 

Grundskolan består av tio årskurser och skolplikten gäller under tio år. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. 

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.

Alla grundskolor i Ljusdals kommun arbetar med klassråd och elevråd för ett aktivt elevinflytande.

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.

Har ditt barn plats på en fristående förskola och ska gå kommunal förskoleklass, samt ha kommunalt fritids måste ni säga upp förskoleplatsen på friskolan och göra en ansökan om fritidsplats via kommunens e-tjänst.

Mer information om våra e-tjänster.

Logo IST

Logga in på IST som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem

Logo SchoolSoft

Logga in på SchoolSoft som

Vårdnads­havare för samtliga skolformer