Fritidshem

Ansökan till fritidshem och förskola görs via kommunens e-tjänst. Det är en 24-timmarstjänst som gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att, på tider som passar dig, lämna uppgifter som rör ditt/dina barns placering.

Via kommunens e-tjänst kan du utföra dessa tjänster för fritidshem

  • Ansöka
  • Säga upp
  • Administrera inkomstuppgifter 

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.

Har ditt barn plats på en fristående förskola och ska gå kommunal förskoleklass, samt ha kommunaltfritids måste ni säga upp förskoleplatsen på friskolan och göra en ansökan om fritidsplats via kommunens e-tjänst.