Frågor & svar - om matlådor för distansstuderande elever

Beställning

Varför måste matlådorna beställas med så kort varsel och så långt i förväg?

Matlådorna behöver beställas så att centralköket, men kortast möjlig marginal, hinner beställa och ta emot råvaror från grossisterna, se över specialkost samt ställa om till extra produktion av cirka 650 portioner, utöver de över 2 000 portioner de redan tillagar varje dag.

Därefter ska maten kylas, packas i matlådor, märkas och packas i stora frigolitboxar inför transporten till utlämningsställena.

Kostar matlådorna någonting?

Matlådorna kostar ingenting för dig som elev. Skolmaten betalas med de pengar som alla som jobbar betalar i skatt.

Hur gör jag som har specialkost?

Du beställer precis som alla andra, förutsatt att du har anmält specialkost i vanliga fall. Alla underlag för specialkost finns i centralköket och där matlådorna packas, det vill säga i Slottegymnasiets kök. Välkommen att ringa Slottegymnasiets kök vid frågor: 0651-184 34.

Hur kan jag vara trygg och veta att jag får den specialkost jag har beställt?

Specialkost tillagas i centralkökets dietkök. Specialkost läggs alltid i egna plastpåsar som märks med namn och skola. Alla matlådor med specialkost läggs i särskilt märkta frigolitboxar för att utlämningen ska vara säker.

Kan jag välja att bara beställa vissa matlådor eller måste jag välja ”allt eller inget”?

Du kan välja de maträtter du tycker om. Du kan även välja att beställa endast en matlåda, om du vill.

Kan jag efterbeställa matlådor efter beställningstidens utgång?

Nej, det går tyvärr inte. När systemet har stängts startar centralkökets planering omgående.

Finns det flera parter som är berörda när det gäller lunch till distansstuderande elever?

Grossister vill få information om hur kommunen planerar i och med distansstudier. Detta då det blir enormt stora volymer för dem att lagerhålla om skolorna runt om i Sverige inte ska servera lunch till högstadieelever och gymnasieelever.

Tillagning

Vem tillagar maten?

Maten tillagas av kockarna vid centralköket i Ljusdal.

Hur länge håller mina matlådor?

Matlådorna ska förvaras i kylskåp med termeratur 4° - 6° Celsius. Matlådan bör konsumeras på utsatt datum enligt etiketten eller senast dagen därpå.

Hur ställer kostenheten om för att tillaga matlådor till distansstuderande elever?

Att producera matlådor till elever som har distansstudier är en extra arbetsuppgift utöver den ordinarie matproduktionen i centralköket. Kostenheten har rutiner för omställning vilket också kräver extra av personalen.

Det är ett sårbart läge, exempelvis vid sjukfrånvaro, eftersom kostenheten är en samhällsviktig verksamhet som måste erbjuda mat till förskolebarn, elever och äldreomsorgskunder.

Transport och avhämtning

Vem transporterar matlådorna till utlämningsställena i Los, Färila, Järvsö och Ljusdal?

Det är personal från AME, arbetsmarknadsenheten, som hämtar och kör matlådorna till respektive utlämningsställe.

Vart hämtar jag mina matlådor?

Du hämtar matlådorna på det utlämningsställe i Los, Färila, Järvsö eller Ljusdal, som du valt när du gjorde din beställning i SchoolSoft.

Får jag hämta matlådan åt min kompis?

Ja, du får gärna hämta åt din kompis, förutsatt att din kompis har beställt matlåda. Säg namn och klass när du ska hämta.

Hur många matlådor får jag hämta åt gången?

Du har möjlighet att hämta två matlådor vid måndagens utlämning och tre matlådor på onsdagens utlämning.

Varför kan jag inte hämta veckans alla matlådor samtidigt?

Livsmedelslagen styr hur lång hållbarhet som kan sättas på maten som centralköket tillagar. För att uppfylla Livsmedelsverkets krav delas leveranserna upp på två tillfällen per vecka.

Kontakta oss

Slottegymnasiets kök vid frågor:
0651-184 34

Frågor om SchoolSoft kontakta:
Joakim Sundberg
0651-180 32