Barnhälsoteam

På varje förskola och skola finns ett barn- eller elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger.

Barnhälsoteamen arbetar med förskolebarn och om du behöver komma i kontakt med dem ska du vända dig till förskolechefen i ditt område. (Kontakt förskola)