Frågor och svar - FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar gällande covid-19, distansundervisning m.m.

Vistelsetid på förskola och fritids vid korttidspermittering

Vistelsetid vid korttidspermittering

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad (helt eller delvis) av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande* vad gäller plats på förskola och fritidshem. Det räcker med att en av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats. Det är vårdnadshavares arbetstid/studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola/fritidshem.  Förvaltningen ser ingen anledning att begränsa tiden till ett bestämt antal timmar, utan vistelsetiden (schemat) anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och rektor på förskolan. Detta kan komma att ändras utifrån aktuell situation.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya omsorgsbehov i IST och ändra vistelsetiden under ”Mina tider” i SchoolSoft.

*Platsinnehavare som är arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande har rätt till vistelsetid 15 timmar per vecka på förskolan. Vistelsetidens förläggning vid arbetslöshet, föräldraledighet och för allmän förskola fastställs av rektor tillsammans med verksamheten.

Hur får jag som vårdnadshavare information om en ev. distansundervisning?

Information som rör ditt barns skolgång och en eventuell distansundervisning skickas via SchoolSoft men kommer även att finnas på hemsidan, ljusdal.se. Därför är det viktigt att du ser till att du har notifieringarna påslagna i SchoolSofts app så att du inte missar viktigt information.

Kontrollera även att du har korrekta kontaktuppgifter så att skolan vid behov kan få tag på dig som vårdnadshavare.

Det finns mer information om detta till höger på sidan under "Relaterade sidor".

Mitt barn har distansundervisning och är inte på skolan. Vem har ansvar för mitt barn?

Vid en distansundervisning övergår ansvaret för tillsyn från skola till vårdnadshavare. Det är alltså inte skolan som har tillsynsansvaret vid distansundervisning.

Mitt barn är sjukt men har distansundervisning idag. Behöver jag ändå göra en frånvaroanmälan?

Ja, som vårdnadshavare ska du frånvaroanmäla ditt barn, precis som vanligt, även fast undervisningen sker på distans. Det gör du som tidigare via SchoolSoft.

Länk till SchoolSoft finns till höger på denna sida.

Registreras närvaro på mitt barn varje dag trots att skolan har distansundervisning?

Ja, ditt barns lärare registrerar närvaron för eleverna varje dag. Är ditt barn frånvarande utan att frånvaroanmälan har gjorts skickas ett SMS om ogiltig frånvaro ut till vårdnadshavare.

Vad är SchoolSoft och hur kan vårdnadshavare använda det?

SchoolSoft är en kommunikationskanal mellan vårdnadshavare och skola och används istället för mail och telefon. Här hittar du som vårdnadshavare allt från veckobrev och skolmatsedel till rektorsinformation men även viktig information från Ljusdals kommuns utbildningsförvaltning.

Här anmäler du frånvaro för ditt barn (även vid en eventuell distansundervisning).

Har du barn på fritids eller förskola så är det här du registrerar ditt barns schema.

Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta och aktuella så att skolan vid behov kan få tag på dig.

Länk till SchoolSoft finns till höger under "Relaterade sidor".

Hur loggar man som vårdnadshavare in på SchoolSoft?

Du når SchoolSoft via webben. På inloggningssidan anger du att du vill logga in med Bank-Id. I nästa steg anger du ditt personummer och verifierar uppgifterna med ditt Bank-Id.

Länk till SchoolSoft finns till höger på den här sidan under "Relaterade sidor".

Hur loggar man som elev in på SchoolSoft?

Du når SchoolSoft via webben. På inloggningssidan anger du att du vill logga in som elev. Sedan skriver du in ditt användarnamn och lösenord.

Länk till SchoolSoft finns till höger på den här sidan under "Relaterade sidor".

Jag saknar inloggningsuppgifter för att kunna logga in på SchoolSoft som elev.

Om du som elev saknar inloggningsuppgifter för att logga in på SchoolSoft ska du kontakta din lärare/mentor så hjälper de dig att få fram rätt uppgifter för inloggning.

Vad är Google Classroom och hur används det?

Google Classroom är baslägret för digital undervisning. Här hittar eleven, ämnesvis, uppgifter att arbeta med. Läraren delar i sitt Classroom ut information, instruktioner, länkar, videoklipp m.m.

Länk till Google Classroom finns till höger under "Relaterade sidor".

Hur loggar man in på Google Classroom?

När man loggar in på sitt Googelkonto får man automatiskt tillgång till alla sina Google-appar däribland Classroom. Man kan logga in på sitt Googlekonto på alla typer av Internetbaserade enheter, dator, surfplatta, mobiltelefon mm.

Jag använder egen dator hemma till distansundervisningen. Hur gör jag för att komma åt min Drive, Classroom, mail med mera?

Du startar din Chrome webbläsare. Väljer att logga in på ditt Googlekonto som du använder i skolan: förnamn.efternamn@utb.ljusdal.se
När du gjort detta och verifierat med ditt lösenord så når du hela din G-suite med alla Google-appar.

Vad är Google Meet?

Google Meet är ett verktyg som gör det möjligt för lärare och elever att ha videokonferenser. Det går även att ha videosamtal, telefonsamtal och att chatta via Google Meet.

Hur loggar man in på Google Meet?

Den undervisande läraren skapar länk till Google Meet som sedan eleven använder för att ansluta till klassens Meet.

Mitt barn har särskilda behov och behöver talsyntes. Hur gör jag?

Alla elever i Ljusdals kommun har tillgång till Oribi speak. En talsyntes som kan läsa upp alla olika typer av text. Man kan välja både dialekt men också språk liksom hastighet och bokstavsljud. Talsyntesen hittar man längst upp till höger i webläsaren i form av ett grönt cirkelformat objekt.